يکي از تکنيکهاي بازاريابي قرن بيست و يکم ، کنار گذاشتن کمپينهاي تبليغاتي در بازاريابي و استفاده از آدم هايي است که واقعا از يک برند خوششان مي آيد و به مقبوليت آن برند در جامعه هم کاري ندارند. اما مشکل اصلي پيدا کردن اين آدمهاست. ...
سیستم ناوبری یا هدایت خودروهای دیزلی یا وسایل نقلیه الکترونیکی هر روز در حال پیشرفت است اما سال گذشته اخباری مبنی بر استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده در سیستم هدایت خودروهای فولکس واگن منتشر شد. در این گزارش بیان شده بود که ...
واقعیت افزوده تنها محدود به بازی پوکمون گو نیست. بلکه پیش‌بینی می‌شود که در آینده در تجارت و بازاریابی بسیار از آن استفاده شود. براساس گفته متخصصین هرچه تکنولوژی استفاده از اینترت اشیا بیشتر شود به همان نسبت واقعیت افزوده نیز گسترش خواهد یافت. ...
پارک ملی KRKA که در جنوب کرواسی قرار دارد و به دلیل داشتن سری هفت تایی از آبشارهایش شناخته شده است، برای بازدیدکنندگانش اپلیکیشن متفاوتی را ارایه کرده است که مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده یا AR است. ...